Gyülekezeti körlevél 2018 augusztus

Home / Gyülekezeti körlevél 2018 augusztus


Gyülekezeti körlevél 2018 augusztus

Kedves Testvérünk!

“Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”– olvasható templomunk mennyezetén a Zsidókhoz írt levél igéje. Örömmel és hálatelt szívvel adhatunk hírt arról, hogy lassan a végéhez közeledik templomunk március elején elkezdődött bővítése. Kerék Sándor tervezésében és a Tázép Társasházkezelő Kft. kivitelezésével gyülekezeti központunk a földszinten egy közösségi teremmel és egy tároló helyiséggel, az emeleti szinten pedig a lelkészlakás két szobával bővült. Elkészült egy belső parkoló 10 személygépkocsi részére, illetve e hónap végéig megújul a terasz lépcsőjének burkolata. Ezúton is szeretnénk megköszönni gyülekezeti tagjaink türelmét, melyet az építkezés közel fél éves időtartama alatt tanúsítottak, illetve hálásan köszönjük az e célra szánt adományokat.

A külső bővülés akkor nyeri el igazi értelmét, ha a belső épülés eszköze lesz, ha a szépülő és egyre komfortosabbá váló külső kereteket sikerül tartalommal, élettel megtölteni.

Ennek szellemében szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra, illetve szeptembertől hittanórára, konfirmációi előkészítőre, a közös éneklést kedvelőket pedig a Dalárda összejöveteleire, illetve kérjük, hogy legyenek részesei nem rendszeres alkalmainknak is, hiszen az előadások, koncertek, kirándulások, bálok a közösség épülésének fontos szinterei.

Előretekintve gyülekezeti életünk elkövetkező fontosabb eseményeire:

Augusztus 14–17. között gyülekezeti kirándulást szervezünk “Nyugat-Felvidék, Vág-völgyi várakcímmel. A tervezett útvonal fontosabb állomásai:  Nyitra, Selmecbánya, Trencsén vára, Bajmóc, Árvaváralja, Déményfalvi Jégbarlang,  Körmöcbánya, Garamszentbenedek.

Augusztus 19 én, vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön a lengyelországi Maloposlka-ból érkező Mystkowianie együttest látjuk vendégül, akik zenével és énekléssel szolgálnak közöttünk.

Szeptember 9-én, vasárnap 10 órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletet tartunk. A következő tanévben előreláthatólag 7 helyszínen, 23 csoportban zajlik majd református hitoktatás.

Október 14-én, vasárnap 15 órától hálaadó istentiszteletet tartunk mely alkalommal sor kerül az elkészült új épületrész ünnepélyes használatbavételére. Igét hirdet: nt. Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi vezetője. Az istentiszteletre és az azt követő szeretetvendégségre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség internetes honlapján is olvashatnak, melynek címe: reformatussarvar.hu. A facebook-on Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 11000 Ft az aktív keresőknek, 7500 Ft a nyugdíjasoknak/.

 

Sárvár, 2018. augusztus 13.

 

Áldás, békesség!

 

Dohi Zsolt                                                                                                             Szentgyörgyi László

gondnok                                                                                                                              lelkész


UA-71038029-1