Körlevél 2023.11.30.

Home / Körlevél 2023.11.30.


Kedves Testvérek!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14)

Visszatekintve a közelmúlt fontosabb eseményeire, történéseire:

 • Szeptemberben nyilvánossá lettek a 2021. évi népszámlálás adatai. Örömmel láttuk, hogy a Sárvári református Egyházközség területén élő, önmagukat reformátusnak vallók száma 28,5 %-kal növekedett, a korábbi népszámlásás adataihoz viszonyítva.
 • Szeptember 28-án, a szakrális hét eseményeként Mészáros János Elek, a Csillag születik tehetségkutató műsor korábbi győztese adott nagy sikerű koncertet templomunkban.
 • Október 1-én, hálaadó istentiszteletet tartottunk Szentgyörgyi László lelkész sárvári szolgálatának 25. évfordulója alkalmából.
 • Október 7-én gyülekezeti kiránduláson látogattuk meg Bábolna Nemzeti Ménesbirtokot, illetve Tata nevezetességeit.
 • Október 15-én az egyházközség közgyűlése megválasztotta a következő, 2024-2029 között szolgáló presbitériumát. Ennek tagjai: Dohi Zsolt főgondnok; Dohi János, dr Dudus Károly Balázs, Hornyák Dániel, Kiss-Somogyi Judit, Nagy Péter, Páll Tibor, Sánta Barbara, Vajda András presbiterek; dr Lengyelné dr Király Ildikó, Ozsvát Ervin, Pőcze Gertrúd, Urbán Eszter pótpresbiterek.

2023-ban – levelünk megírásának időpontjáig – 6 keresztelő, illetve 5 temetés volt, 10 fiatal tett konfirmációi fogadalmat. 

Előre tekintve a következő alkalmainkra:

 • Karácsonykor 24én, „szenteste” 16 órára várjuk a kedves testvéreket, mely alkalmat a gyermekek szolgálata tesz ünnepélyesebbé. (24-én vasárnap délelőtt nem tartunk istentiszteletet.) 25én és 26án 10 órától tartjuk istentiszteleteinket, mindkét alkalommal megterítjük az Úr asztalát. 
 • Évzáró istentiszteletünkre december 31-én vasárnap 10 órától kerül sor, évkezdő istentiszteletünk január 1-én, hétfőn 10 órától lesz.
 • Az ökumenikus imahét sárvári alkalmai január 21-26. között kerülnek megrendezésre.
 • Hagyományos, immár 28. alkalommal megrendezésre kerülő református bálunkat 2024. február 3-án tartjuk a Park Inn by Radisson szálló különtermében. Részvételi díj 10000 Ft/fő. Jelentkezési határidő: 2024. január 28. 
 • Hétközben csütörtökönként 17:30 órakor várjuk Bibliaórára az érdeklődőket, közös éneklésre, kötetlen beszélgetésre az Ige mellett.
 • Levelünk megírásának időpontjában folyamatban van, karácsonyra elkészül a templom harangjának villamosítása.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség facebook oldalán is olvashatnak, Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket. 

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, melynek mértéke az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 15000 Ft az aktív keresőknek, 10000 Ft a nyugdíjasoknak/. A Sárvári Református Egyházközség számlaszáma: 11747037-20011930-00000000/

Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18

Sárvár, 2023. 11. 30.        

Áldás, Békesség!

Dohi Zsolt főgondnok sk.                                                                                                 Szentgyörgyi László lelkész sk                                                                                                                                  


UA-71038029-1