Növekedés a hitben

“Aki hisz, és megkeresztelkedik,
üdvözül…”(Márk 16,16)

Közösség Istennel és egymással
– istentisztelet
– szeretetvendégség
– dalárda
– családi nap
– kirándulás
– bál
Gyermekeknek

– gyermek-istentisztelet
– hit- és erkölcstan
– konfirmáció
– nyári tábor
– játszóház


Események

Minden, ami velünk, bennünk és általunk történik.
Hitoktatás

Gyermekekről, nem csak gyermekeknek.    
Életképek
 

Hírek, aktualitások:


Kedves Testvérek!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1,14)

Visszatekintve a közelmúlt fontosabb eseményeire, történéseire:

 • Szeptemberben nyilvánossá lettek a 2021. évi népszámlálás adatai. Örömmel láttuk, hogy a Sárvári református Egyházközség területén élő, önmagukat reformátusnak vallók száma 28,5 %-kal növekedett, a korábbi népszámlásás adataihoz viszonyítva.
 • Szeptember 28-án, a szakrális hét eseményeként Mészáros János Elek, a Csillag születik tehetségkutató műsor korábbi győztese adott nagy sikerű koncertet templomunkban.
 • Október 1-én, hálaadó istentiszteletet tartottunk Szentgyörgyi László lelkész sárvári szolgálatának 25. évfordulója alkalmából.
 • Október 7-én gyülekezeti kiránduláson látogattuk meg Bábolna Nemzeti Ménesbirtokot, illetve Tata nevezetességeit.
 • Október 15-én az egyházközség közgyűlése megválasztotta a következő, 2024-2029 között szolgáló presbitériumát. Ennek tagjai: Dohi Zsolt főgondnok; Dohi János, dr Dudus Károly Balázs, Hornyák Dániel, Kiss-Somogyi Judit, Nagy Péter, Páll Tibor, Sánta Barbara, Vajda András presbiterek; dr Lengyelné dr Király Ildikó, Ozsvát Ervin, Pőcze Gertrúd, Urbán Eszter pótpresbiterek.

2023-ban – levelünk megírásának időpontjáig – 6 keresztelő, illetve 5 temetés volt, 10 fiatal tett konfirmációi fogadalmat. 

Előre tekintve a következő alkalmainkra:

 • Karácsonykor 24én, „szenteste” 16 órára várjuk a kedves testvéreket, mely alkalmat a gyermekek szolgálata tesz ünnepélyesebbé. (24-én vasárnap délelőtt nem tartunk istentiszteletet.) 25én és 26án 10 órától tartjuk istentiszteleteinket, mindkét alkalommal megterítjük az Úr asztalát. 
 • Évzáró istentiszteletünkre december 31-én vasárnap 10 órától kerül sor, évkezdő istentiszteletünk január 1-én, hétfőn 10 órától lesz.
 • Az ökumenikus imahét sárvári alkalmai január 21-26. között kerülnek megrendezésre.
 • Hagyományos, immár 28. alkalommal megrendezésre kerülő református bálunkat 2024. február 3-án tartjuk a Park Inn by Radisson szálló különtermében. Részvételi díj 10000 Ft/fő. Jelentkezési határidő: 2024. január 28. 
 • Hétközben csütörtökönként 17:30 órakor várjuk Bibliaórára az érdeklődőket, közös éneklésre, kötetlen beszélgetésre az Ige mellett.
 • Levelünk megírásának időpontjában folyamatban van, karácsonyra elkészül a templom harangjának villamosítása.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség facebook oldalán is olvashatnak, Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket. 

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, melynek mértéke az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 15000 Ft az aktív keresőknek, 10000 Ft a nyugdíjasoknak/. A Sárvári Református Egyházközség számlaszáma: 11747037-20011930-00000000/

Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18

Sárvár, 2023. 11. 30.        

Áldás, Békesség!

Dohi Zsolt főgondnok sk.                                                                                                 Szentgyörgyi László lelkész sk                                                                                                                                  


Kedves Testvérek!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.” (Lk 1,30-33)

Visszatekintve a lassan mögöttünk hagyott esztendőre, ha két évvel ezelőtti alapérzésünk – a járvány okozta kényszerűségek miatt – a hiány volt, a tavalyi év alapmotívuma a gyülekezeti élet újjáépülésének láttán a remény, akkor az idei év alaphangja a hála. Hálaadás a balatonfenyvesi hittantáborért, a balatonfűzfői családos táborért, az egy év kényszerszünet után újra megrendezésre került református bálért, a családi napért, a szeptemberi szakrális hétért, az októberi gyülekezeti kirándulásért. Hálaadás minden testvérünkért, aki jelen volt közöttünk, és öröm afelett, hogy istentiszteleteink látogatottsága 20 %-kal nőtt az előző esztendőhöz képest.

Feltétlenül említésre méltó, hogy a nyár folyamán sor került a templomtér belső felújítására, illetve kis játszótér létesült a gyermekek nagy örömére.

2022-ben – levelünk megírásának időpontjáig – 8 keresztelő, illetve 7 temetés volt, 5 fiatal tett konfirmációi fogadalmat, 6 pár kérte Isten áldását házasságkötésére. 

Előre tekintve a következő alkalmainkra:

 • Karácsonykor 24én, „szenteste” 16 órára várjuk a kedves testvéreket, mely alkalmat a gyermekek szolgálata tesz ünnepélyesebbé. 25én és 26án 10 órától tartjuk istentiszteleteinket, mindkét alkalommal megterítjük az Úr asztalát. 25-én a Pápai Református Teológiai Akadémia ünnepi legátusa, Tamási Szabolcs István teológiai hallgató végzi az igehirdetés szolgálatát.
 • Évkezdő istentiszteletünk január 1-én, vasárnap 10 órától lesz.
 • Az ökumenikus imahét sárvári alkalmai január 18-20. között kerülnek megrendezésre.
 • Hagyományos, immár 27. alkalommal megrendezésre kerülő református bálunkat 2023. február 4-én tartjuk a Park Inn by Radisson szálló különtermében. Részvételi díj 8000 Ft/fő. Jelentkezési határidő: 2023. január 25. 
 • Hétközben csütörtökönként 18 órakor várjuk Bibliaórára az érdeklődőket, közös éneklésre, kötetlen beszélgetésre az Ige mellett.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség facebook oldalán is olvashatnak, Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket. 

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, melynek mértéke az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 13000 Ft az aktív keresőknek, 9000 Ft a nyugdíjasoknak/. A Sárvári Református Egyházközség számlaszáma: 11747037-20011930-00000000

Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18

Sárvár, 2022. 12. 04.        

Áldás, Békesség!

Dohi Zsolt sk.                                                                                                                         Szentgyörgyi László sk.

  főgondnok                                                                                                                                           lelkész


     

Gyülekezeti családos tábor 2022

Idén harmadik alkalommal sikerült megszerveznünk családos gyülekezeti táborunkat 2022. augusztus 8 – és 12. között a Balatonfűzfői Református Egyházközség „Ébredés” Táborában.

Az előző évben a COVID-19 járvány miatt nem volt lehetőségünk ilyen közösségépítő program szervezésére. Gyülekezetünk kis létszámú, így kiemelten fontosnak tartjuk a közösségi alkalmakat. A táborban való részvétel elmélyítette az összetartozásunkat, erősítette hitünket.

A tábor alapigéje: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.” (Gal 5, 22-26). Az öt nap alatt a közös áhítatokon, éneklésben és beszélgetéseken, játékban és kézműves foglalkozásokon, strandolás vagy bobozás közben összetartó csapattá formálódtunk. A visszajelzések szerint sikerült megvalósítani a célunkat: a tábor 5 napja alatt szeretetben, békességben, örömben egy igazi nagycsaládként voltunk együtt.

Reméljük, a következő évben újra együtt lehetünk és mások is csatlakoznak hozzánk.

    


Gyülekezeti körlevél 2020 december

 

Kedves Testvérek!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” (János 1:14)

Ha visszatekintünk a lassan mögöttünk hagyott esztendő eseményeire, kétféle érzés lehet bennünk. Az egyik a hiányé. A járványhelyzet okán kényszerűségből 12 vasárnapon zárva maradt templomunk ajtaja. Elmaradtak hétközi alkalmak, táborok, kirándulás, szakrális hét, családi nap, imaséta, sok-sok személyes találkozás… Hosszú időre az online térbe szorult a hitoktatás is.

A másik érzés a háláé. A gyülekezeti élettér korábban talán elképzelhetetlennek tartott változása, visszaszorulása ellenére egyházközségünk gyarapodott. Lélekszámban feltétlenül, hiszen az mérhető, reménység szerint lelkiekben is. Jó volt megtapasztalni az egymásra való odafigyelésnek, a szeretetnek, a szolidaritásnak a cselekedeteit. Bár a közösségi élményt nem pótolhatta, megnövekedett a jelenlétünk a televíziós, illetve online térben. Bízunk benne, hogy az ínséges időkben ezeken csatornákon keresztül is eljut, eljuthatott az Ige üzenete lélektől lélekig.

2020-ban – levelünk megírásának időpontjáig – 7 keresztelő, illetve 2 temetés volt, 11 fiatal tett konfirmációi fogadalmat.

Előre tekintve a következő alkalmainkra:

 • Karácsonykor 24én, „szenteste” két alkalommal is 14:30, illetve 16 órára várjuk a kedves testvéreket, azt remélve, hogy az alkalmak számának megnövelése hozzájárul ahhoz, hogy kényelmesen és a járványügyi szabályokat megtartva biztonságosan vehessünk részt az istentiszteleteken. 25én és 26án 10 órától tartjuk istentiszteleteinket, mindkét alkalommal megterítjük az Úr asztalát.
 • Évkezdő istentiszteletünk január 1-jén, pénteken 10 órától lesz.
 • Hagyományos, immár 26. alkalommal megrendezésre kerülő református bálunkat a járványügyi helyzet miatt a megszokott február eleji időpont helyett későbbre halasztva, április 10-én tartjuk a Vadkert Major Étteremben.

Hétközi alkalmaink a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége kérésének megfelelően a járványveszély miatt egyelőre szünetelnek.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség facebook oldalán is olvashatnak Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket. A vasárnapi, illetve ünnepi istentiszteleteinken elhangzó igehirdetés megtekinthető a Sárvári Televízió műsorán, illetve a Sárvári Református Egyházközség YouTube csatornáján.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 12000 Ft az aktív keresőknek, 8000 Ft a nyugdíjasoknak/. A Sárvári Református Egyházközség számlaszáma: 11747037-20011930-00000000

Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18

Sárvár, 2020. 12. 12.        

Áldás, Békesség!

        Dohi Zsolt                                                                                              Szentgyörgyi László

        gondnok sk.                                                                                                       ekész sk.


Gyülekezeti körlevél 2020 augusztus

 

„Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől.” (Zsoltárok 121,5)

Kedves Testvérünk!

Nyár végi körlevelünk első része általában az esztendő eddigi eseményeinek egyfajta leltára szokott lenni, most sokkal inkább szól ezek hiányáról. A járvány veszély ugyanis alapvetően írta át az életünket. Nyári táborok, kirándulás, hétközi alkalmak maradtak el, a hitoktatás a digitális térbe szorult vissza. Istentiszteleteink hónapokon keresztül csak a Sárvári Televízióban, illetve a You Tube csatornákon voltak követhetők, a pünkösdi konfirmációi fogadalomtételt is el kellett halasztanunk.
Nyár eleje óta újra kinyithattuk templomunk ajtaját és – kellő óvintézkedések megtartása mellett – újra együtt lehet a közösség. Ezért a hívogató szó most talán hangsúlyosabb, mint általában: Legyünk újra együtt Isten Házában. Mindezt persze felelősséggel. Érkezéskor lehetőség nyílik kézfertőtlenítése, a hangosítás rendszer használatával az előtér, illetve a gyülekezeti terem is bevonható az istentiszteleti térbe, így a szociális távolság megtartható. Bár kötelezővé nem tettük, zárt térben javasolt a szájmaszk használata, illetve ameddig az egészségügyi helyzet ezt indokolja az úrvacsorát külön kelyhekből vehetjük.

Előre tekintve gyülekezeti életünk elkövetkező fontosabb eseményeire:

Szeptembertől hétközi Bibliaórát indítunk, melyre mindenkit szeretettel várunk. A Bibliaóra szerdánként este hat órától lesz, kéthetente, minden páros héten. Első alkalommal szeptember 3-án.

Szeptember 6-án, vasárnap 10 órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletet tartunk. A következő tanévben előreláthatólag 6 helyszínen, 22 csoportban zajlik majd református hitoktatás. Nyomatékosan szeretnénk kérni, hogy azok a diákjaink, akik az előző tanévben 3-7. osztályosok voltak és a tartós tankönyvet még nem adták le, ezt mihamarabb pótolni szíveskedjenek.

Szeptember 27-én, vasárnap 10 órai kezdettel tartjuk konfirmációi istentiszteletünket. Konfirmációi fogadalomtételre ebben az esztendőben 12 fő jelentkezett.

November 1-én, vasárnap 10 órai kezdettel reformáció ünnepi istentiszteletet tartunk az evangélikus testvérekkel közösen, melynek ezúttal a mi templomunk ad helyt.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség facebook oldalán is olvashatnak: Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 12000 Ft az aktív keresőknek, 8000 Ft a nyugdíjasoknak/. Egyházközségünk számlaszáma: 11747037-20011930-00000000. A járvány miatt elmaradó események elmaradó bevételekkel is járnak, ezért a közös teher viselése most különösen is hangsúlyos.

Sárvár, 2020. augusztus 16.

Áldás, békesség!

Dohi Zsolt                                                                                        Szentgyörgyi László
gondnok                                                                                                      lelkész


Gyülekezeti körlevél 2019 december

Kedves Testvérünk!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat. (Lukács 2,14)

Visszatekintve a legutóbbi, körlevelünk megírása óta eltelt időszak jelentősebb eseményeire:
Augusztus 13–16. között gyülekezeti kiránduláson voltunk a Felvidéken. A meglátogatott helyek a teljesség igénye nélkül: Olmütz, Krakkó, Auschwitz, Wieliczka, Zakopane.
Augusztus 18-én, vasárnapi 10 istentiszteletünkön a németországi Baden Würtenberg tartományból érkező Jugendvolkstanzgruppe aus Hohenhole und Sontheim an der Brenz együttest láttuk vendégül, akik zenével és énekléssel szolgáltak közöttünk.

A szeptemberben kezdődött tanévben 6 helyszínen, 21 csoportban zajlik hitoktatás gyülekezetünkben.
Szeptember 22-én Családi Napon lehettünk együtt.
Szeptember 25-én a Szakrális Hét eseménysorozat keretén belül Köntös László előadását hallhattuk Keresztény Magyarország, Keresztény Európa címmel.

Október 30-án Imaséta keretében hangolódtunk az adventre, melynek állomásain a lélek gyümölcseivel találkozhattunk.
Novemberben elkészült templomunk hangosítása, amely lehetővé teszi az istentiszteleti tér megnövelését.
2019-ben – levelünk megírásának időpontjáig – 9 keresztelő, illetve 2 temetés volt, 2 fiatal tett konfirmációi fogadalmat.

Előretekintve a következő alkalmainkra:
Karácsonyi istentiszteleteinket 24-én 16 órától, 25. és 26-án 10 órától tartjuk, 25. és 26-án megterítjük az Úr asztalát.
Évkezdő istentiszteletünk január 1-jén, kedden 10 órától lesz.

Január 22-24. között kerül sor az ökumenikus imahét sárvári alkalmaira.
Hagyományos, immár 25. alkalommal megrendezett református bálunkat, február 1-én szombaton, tartjuk a Vadkert Major Étteremben. A jó hangulatról a Spontán Együttes gondoskodik. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. A belépő ára 5500 Ft/fő. Jelentkezési határidő: január 28.
2020. 08.10-14 között 5 napos gyülekezeti kirándulást tervezünk a Vajdaságba, melynek állomásai: Szabadka, Zenta, Újvidék, Nándorfehérvár (Belgrád), Szendrő és Galambóc vára. A kirándulás költsége 65000 Ft/fő /utazás, szállás, reggeli/. Jelentkezési határidő: 2020.03.15.
Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat hétközi alkalmainkra is: a közös éneklésre vágyókat a dalárda összejöveteleire; a fiatalokat felnőtteket kedd esténként Biblia melletti beszélgetésre, a legkisebbeket hittanórára és gyermek-istentiszteletre.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség internetes honlapján is olvashatnak, melynek címe: reformatussarvar.hu. A facebook-on Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 12000 Ft az aktív keresőknek, 8000 Ft a nyugdíjasoknak/. A Sárvári Református Egyházközség számlaszáma: 11747037-20011930-00000000
Személyi jövedelemadónk 1%-át a Sárvári Református Gyülekezetért Alapítványnak ajánlhatjuk fel, melynek adószáma: 18890552-1-18

Sárvár, 2019. 12. 15. Áldás, Békesség!

Dohi Zsolt Szentgyörgyi László
gondnok sk. lelkész sk.


Gyülekezeti körlevél 2019 augusztus

 

Kedves Testvérünk!

 

Lassan a nyári időszak végére érünk, azzal a reménnyel, hogy az iskolai szünet, illetve a nyári szabadságok ideje, kellő alkalmat adott mindnyájunknak a pihenésre, feltöltődésre. Megannyi élmény lehet mögöttünk és nem kevés terv az elkövetkezendőkre. Hisszük ugyanakkor, hogy az igazi feltöltődésnek elengedhetetlen része a lelki felüdülés, megújulás is, amely akkor nyeri el valódi értelmét, ha azt megosztjuk egymással a közösségben. “Aki mást felüdít, maga is felüdül” – mondja a Példabeszédek könyve.

Ennek szellemében szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteleti és gyermek-istentiszteleti alkalmainkra, a fiatal felnőttek bibliakörére, illetve szeptembertől hittanórára, konfirmációi előkészítőre, a közös éneklést kedvelőket a Dalárda összejöveteleire, illetve kérjük, hogy legyenek részesei nem rendszeres alkalmainknak is, hiszen az előadások, koncertek, kirándulások, családi napok, bálok a közösség épülésének fontos színterei.

Előretekintve gyülekezeti életünk elkövetkező fontosabb eseményeire:

Augusztus 13–16. között gyülekezeti kirándulást szervezünk. A tervezett útvonal fontosabb állomásai: Olmütz, Krakkó, Auschwitz, Wieliczka, Zakopane.
Augusztus 18-án, vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön a németországi Baden Württenbergból tartományból érkező Jugendvolkstanzgruppe aus Hohenhole und Sontheim an der Brenz együttest látjuk vendégül, akik zenével, tánccal és énekléssel szolgálnak közöttünk.

Szeptember 8-án, vasárnap 10 órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletet tartunk. A következő tanévben előreláthatólag 6 helyszínen, 22 csoportban zajlik majd református hitoktatás.

Szeptember 22-én, vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünk után családi napot tartunk, közös ebéddel, közösségi programokkal idősek és fiatalok számára egyaránt.

Október 27-én, vasárnap 10 órai kezdettel reformáció ünnepi istentiszteletet tartunk az evangélikus testvérekkel közösen, melynek ezúttal az evangélikus templom ad helyt.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség facebook oldalán is olvashatnak: Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.
Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 11000 Ft az aktív keresőknek, 7500 Ft a nyugdíjasoknak/. Egyházközségünk számlaszáma: 11747037-20011930-00000000.

Sárvár, 2019. augusztus 09.

Áldás, békesség!

Dohi Zsolt                              Szentgyörgyi László
gondnok                                          lelkész


Gyülekezeti körlevél 2018 augusztus

Kedves Testvérünk!

“Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk”– olvasható templomunk mennyezetén a Zsidókhoz írt levél igéje. Örömmel és hálatelt szívvel adhatunk hírt arról, hogy lassan a végéhez közeledik templomunk március elején elkezdődött bővítése. Kerék Sándor tervezésében és a Tázép Társasházkezelő Kft. kivitelezésével gyülekezeti központunk a földszinten egy közösségi teremmel és egy tároló helyiséggel, az emeleti szinten pedig a lelkészlakás két szobával bővült. Elkészült egy belső parkoló 10 személygépkocsi részére, illetve e hónap végéig megújul a terasz lépcsőjének burkolata. Ezúton is szeretnénk megköszönni gyülekezeti tagjaink türelmét, melyet az építkezés közel fél éves időtartama alatt tanúsítottak, illetve hálásan köszönjük az e célra szánt adományokat.

A külső bővülés akkor nyeri el igazi értelmét, ha a belső épülés eszköze lesz, ha a szépülő és egyre komfortosabbá váló külső kereteket sikerül tartalommal, élettel megtölteni.

Ennek szellemében szeretettel hívunk és várunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra, illetve szeptembertől hittanórára, konfirmációi előkészítőre, a közös éneklést kedvelőket pedig a Dalárda összejöveteleire, illetve kérjük, hogy legyenek részesei nem rendszeres alkalmainknak is, hiszen az előadások, koncertek, kirándulások, bálok a közösség épülésének fontos szinterei.

Előretekintve gyülekezeti életünk elkövetkező fontosabb eseményeire:

Augusztus 14–17. között gyülekezeti kirándulást szervezünk “Nyugat-Felvidék, Vág-völgyi várakcímmel. A tervezett útvonal fontosabb állomásai:  Nyitra, Selmecbánya, Trencsén vára, Bajmóc, Árvaváralja, Déményfalvi Jégbarlang,  Körmöcbánya, Garamszentbenedek.

Augusztus 19 én, vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön a lengyelországi Maloposlka-ból érkező Mystkowianie együttest látjuk vendégül, akik zenével és énekléssel szolgálnak közöttünk.

Szeptember 9-én, vasárnap 10 órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletet tartunk. A következő tanévben előreláthatólag 7 helyszínen, 23 csoportban zajlik majd református hitoktatás.

Október 14-én, vasárnap 15 órától hálaadó istentiszteletet tartunk mely alkalommal sor kerül az elkészült új épületrész ünnepélyes használatbavételére. Igét hirdet: nt. Balog Zoltán, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnöke, az Emberi Erőforrások Minisztériumának korábbi vezetője. Az istentiszteletre és az azt követő szeretetvendégségre mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség internetes honlapján is olvashatnak, melynek címe: reformatussarvar.hu. A facebook-on Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 11000 Ft az aktív keresőknek, 7500 Ft a nyugdíjasoknak/.

 

Sárvár, 2018. augusztus 13.

 

Áldás, békesség!

 

Dohi Zsolt                                                                                                             Szentgyörgyi László

gondnok                                                                                                                              lelkész


Gyülekezeti körlevél 2018

Kedves Testvérünk!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme! (Ézsaiás 9,9)

Visszatekintve a legutóbbi, körlevelünk megírása óta eltelt időszak jelentősebb eseményeire:

Augusztus 15–18. között gyülekezeti kiránduláson voltunk, a reformáció Észak-Kelet magyarországi nevezetes helyszíneit látogattuk meg, Boldva, Ónod, Sárospatak, Gönc, Vizsoly, Boldogkőváralja, Diósgyőr, Recsk voltak kirándulásunk állomásai.

Augusztus 20-án, vasárnap az erdélyi Pusztakamarásról érkező Fii Camarasului együttest láttuk vendégül, akik zenével és énekléssel szolgáltak közöttünk.

A szeptemberben kezdődött tanévben 8 helyszínen, 22 csoportban zajlik hitoktatás gyülekezetünkben.

Szeptember 15-én, pénteken Dr Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, író, egyetemi tanár tartott elõadást gyülekezetünkben „Felvidéki magyarság, felvidéki reformátusság” címmel.

Október 15-i választói közgyűlésen megválasztottuk egyházközségünk 2018. január 1-jén hivatalba lépő új Presbitériumát. Ennek tagjai lettek: Dohi Zsolt – gondnok, Dohi János, dr Dudus Károly Balázs, Duszkó Pál, Fonyó Ildikó, Gróf István, Nagy Péter, dr Patakfalvi Ildikó, Wächter Patrik – presbiterek, ifj Dohi Zsolt, Hornyák Dániel, Kiss-Somogyi Judit, Osváth Ervin és Sánta Barbara pótpresbiterek.

Október 29-én, a reformáció 500. évfordulója alkalmából tartottunk hálaadó istentiszteletet városunkban, az Őrségi Református Egyházmegye gyülekezeteinek részvételével. Az igehirdetés szolgálatát Farkas Gergely püspöki titkár végezte.

2017-ben – levelünk megírásának időpontjáig – 5 keresztelő, illetve 3 temetés volt, 6 fiatal tett konfirmációi fogadalmat.

Előretekintve a következő alkalmainkra:
– Advent 3. vasárnapján, december 17-én, 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön a Dalárda adventi szolgálatát hallgathatjuk. A rá következő csütörtökön, 21-én 18 órától pedig a Sárvári Advent rendezvénysorozat keretén belül a Posta téren hallhatjuk a Dalárdát.

Karácsonyi istentiszteleteinket 24-én 16 órától, 25. és 26-án 10 órától tartjuk, 25. és 26-án megterítjük az Úr asztalát.

Évkezdő istentiszteletünk január 1-jén, hétfő 10 órától lesz.

– Január 24-26 között kerül sor az ökumenikus imahét sárvári alkalmaira.

– Az újonnan választott Presbitérium ünnepélyes fogadalomtételére január 28-án, vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön kerül sor.

Református bálunkat, február 3-án szombaton, tartjuk, új helyszínen a Vadkert Major Étteremben. A jó hangulatról a Spontán Együttes gondoskodik. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. A belépő ára 5000 Ft/fő. Jelentkezési határidő: január 29.

– Augusztus 14–17. között gyülekezeti kirándulást szervezünk “Nyugat-Felvidék, Vág-völgyi várak” címmel. A tervezett útvonal fontosabb állomásai: Csejte várának romjai, Trencsén vára, Bajmóc, Árvaváralja, Déményfalvi Cseppkőbarlang, Körmöcbánya, Garamszentbenedek. A kirándulást minimum 20 fő jelentkezése esetén szervezzük meg. Költségek: útiköltség + szállás reggelivel 45000 Ft / fő (20000 Ft és 80 €). Jelentkezési határidő: 2018. március 31-ig, 20000 Ft befizetésével.

A ránk következő esztendőben reménység szerint sor kerülhet gyülekezeti központunk bővítésére. Az új szárnyban egy nagy gyülekezeti terem és egy tároló helyiség, a tetõtérben két lakószoba kaphat helyet.

Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat hétközi alkalmainkra is: a közös éneklésre vágyókat a dalárda összejöveteleire; a fiatalokat hittanórára és gyermek-istentiszteletre.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség internetes honlapján is olvashatnak, melynek címe: reformatussarvar.hu. A facebook-on Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.
Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsõségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetõség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 11000 Ft az aktív keresõknek, 7500 Ft a nyugdíjasoknak/.

Sárvár, 2017. 12. 07. Áldás, Békesség!

Dohi Zsolt Szentgyörgyi László
gondnok lelkész


Gyülekezeti hírlevél 2017

De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el. (Ézsaiás 40,31)

Kedves Testvérünk!

Lassan végéhez közeledik az esztendő nyara. Reméljük, hogy a gyakran szélsőséges, hirtelen viharokat, majd embert próbáló hőséget hozó időjárás ellenére a pihenés, a feltöltődés, az erőgyűjtés időszaka lehetett mindannyiunk számára. Ugyanakkor ennek az időszaknak évente visszatérő megtapasztalása, hogy ilyenkor némileg lankad a figyelem Isten iránt, gyérülnek templompadjaink. Ezért éreztük szükségét annak, hogy ebben formában is megszólítsuk Önöket és hívogassuk Isten Házába. Hitünk szerint igazi feltöltődés, megújulás csakis az Isten közelében élve, az ő kegyelméből lehetséges.

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleti alkalmainkra, illetve szeptembertől hittanórára, konfirmációi előkészítőre, a közös éneklést kedvelőket pedig a Dalárda összejöveteleire.

Előretekintve gyülekezeti életünk elkövetkező fontosabb eseményeire:
Augusztus 15–18. között gyülekezeti kirándulásra megyünk, a reformáció Észak-Kelet magyarországi nevezetes helyszíneit látogatjuk meg, pl. Ónod, Sárospatak, Gönc, Vizsoly, Boldogkőváralja lesznek kirándulásunk állomásai.

Augusztus 20-án, vasárnap 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön az erdélyi Pusztakamarásról érkező Fii Camarasului együttest látjuk vendégül, akik zenével és énekléssel szolgálnak közöttünk.

Szeptember 10-én, vasárnap 10 órai kezdettel tanévnyitó istentiszteletet tartunk. A következő tanévben 7 helyszínen, 23 csoportban zajlik majd református hitoktatás.

Szeptember 15-én, pénteken 18 órától Dr Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, író, egyetemi tanár tart előadást gyülekezetünkben „Felvidéki magyarság, felvidéki reformátusság” címmel. Az előadás helyszíne a Nádasdy vár díszterme.

Tisztújítás: Esztendő végén lejár a Presbitérium 6 éves mandátuma, ezért – ahogyan a Magyarországi Református Egyházban mindenütt – tisztújítás lesz gyülekezetünkben. Presbiteri, illetve gondnoki tisztségre jelölni a Választási Bizottságnál lehet. /A jelöltté válás feltétele, hogy a jelölésre kerülő személy tagja legyen a Sárvári Református Egyházközség Választói Névjegyzékének, illetve előzetes nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén a tisztséget elfogadja./ A jelölés határideje: 2017. október 1., a választás időpontja pedig 2017. október 15., alkalma a vasárnap 10 órai istentisztelet után sorra kerülő Gyülekezeti Választói Közgyűlés.

Október 29-én, vasárnap 15 órától hálaadó istentiszteletet tartunk a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Igét hirdet: Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. Az istentisztelet és az azt követő fogadás helyszíne a Park Inn Hotel különterme.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 11000 Ft az aktív keresőknek, 7500 Ft a nyugdíjasoknak/.

Sárvár, 2017. augusztus 13.

Áldás, békesség!

Dohi Zsolt                                                                                                   Szentgyörgyi László
gondnok                                                                                                                 lelkészGyülekezeti hírlevél 2016

Kedves Testvérünk!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.  (János 1,14)

Visszatekintve a legutóbbi, körlevelünk megírása óta eltelt időszak jelentősebb eseményeire:

Július 11. és 16. között egyházközségünk 15 fiatalja hittantáborban vett részt Balatonfenyvesen, az Dunántúli Református Egyházkerület szervezésében.

A szeptemberben kezdődött tanévben 8 helyszínen, 22 csoportban zajlik hitoktatás gyülekezetünkben.

Szeptember 10-én, szombaton a Felvidéken jártunk gyülekezeti kiránduláson, ahol Dévény várát, Pozsonyt, illetve a somorjai református templomot tekintettük meg.

Szeptember 17-én a Vekker Együttes koncertjét hallhattuk templomunkban.

Örömmel számolunk be arról, hogy sor került utcafronti kerítésünk cseréjére mely által méltóbbá lett templomunk külső környezete. Ezúton is megköszönjük egyháztagjaink e célra szánt adományait.

2016-ban – levelünk megírásának időpontjáig – 8 keresztelő, 2 házasságkötés, 4 temetés volt, 6 fiatal tett konfirmációi fogadalmat.

Előretekintve a következő alkalmainkra:

⁃    Advent 4. vasárnapján, december 18-án, 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön a Dalárda adventi szolgálatát hallgathatjuk. A rá következő pénteken, 23-án 18 órától pedig a Sárvári Advent rendezvénysorozat keretén belül a Posta téren hallhatjuk a Dalárdát.
⁃    Karácsonyi istentiszteleteinket 24-én 16 órától, 25. és 26-án 10 órától tartjuk, 25. és 26-án megterítjük az Úr asztalát. 26-án felnőtt konfirmáció is lesz gyülekezetünkben
⁃    Évkezdő istentiszteletünk január 1-jén, vasárnap 10 órától lesz.
⁃    Január harmadik hetében kerül sor az ökumenikus imahét alkalmaira.
⁃    Református bálunkat, február 4-én szombaton, tartjuk a Nádasdy Étteremben. A jó hangulatról a Spontán Együttes gondoskodik. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. A belépő ára 4500 Ft/fő. Jelentkezési határidő: január 30.

Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat hétközi alkalmainkra is: a közös éneklésre vágyókat a dalárda  összejöveteleire; a fiatalokat hittanórára és gyermek-istentiszteletre.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség  internetes honlapján is olvashatnak, melynek címe: reformatussarvar.hu. A facebook-on Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 11000 Ft az aktív keresőknek, 7500 Ft a nyugdíjasoknak/.

Sárvár, 2016. 12. 06.          Áldás, Békesség!

Dohi Zsolt                                                                                                             Szentgyörgyi László
gondnok                                                                                                                    lelkész


UA-71038029-1