Gyülekezeti hírlevél

Home / Gyülekezeti hírlevél


Gyülekezeti hírlevél 2016

Kedves Testvérünk!

A Szentírás szavaival köszöntjük gyülekezetünk tagjait és kívánunk Istentől megáldott, békés, boldog karácsonyi ünnepet: Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.  (János 1,14)

Visszatekintve a legutóbbi, körlevelünk megírása óta eltelt időszak jelentősebb eseményeire:

Július 11. és 16. között egyházközségünk 15 fiatalja hittantáborban vett részt Balatonfenyvesen, az Dunántúli Református Egyházkerület szervezésében.

A szeptemberben kezdődött tanévben 8 helyszínen, 22 csoportban zajlik hitoktatás gyülekezetünkben.

Szeptember 10-én, szombaton a Felvidéken jártunk gyülekezeti kiránduláson, ahol Dévény várát, Pozsonyt, illetve a somorjai református templomot tekintettük meg.

Szeptember 17-én a Vekker Együttes koncertjét hallhattuk templomunkban.

Örömmel számolunk be arról, hogy sor került utcafronti kerítésünk cseréjére mely által méltóbbá lett templomunk külső környezete. Ezúton is megköszönjük egyháztagjaink e célra szánt adományait.

2016-ban – levelünk megírásának időpontjáig – 8 keresztelő, 2 házasságkötés, 4 temetés volt, 6 fiatal tett konfirmációi fogadalmat.

Előretekintve a következő alkalmainkra:

⁃    Advent 4. vasárnapján, december 18-án, 10 órakor kezdődő istentiszteletünkön a Dalárda adventi szolgálatát hallgathatjuk. A rá következő pénteken, 23-án 18 órától pedig a Sárvári Advent rendezvénysorozat keretén belül a Posta téren hallhatjuk a Dalárdát.
⁃    Karácsonyi istentiszteleteinket 24-én 16 órától, 25. és 26-án 10 órától tartjuk, 25. és 26-án megterítjük az Úr asztalát. 26-án felnőtt konfirmáció is lesz gyülekezetünkben
⁃    Évkezdő istentiszteletünk január 1-jén, vasárnap 10 órától lesz.
⁃    Január harmadik hetében kerül sor az ökumenikus imahét alkalmaira.
⁃    Református bálunkat, február 4-én szombaton, tartjuk a Nádasdy Étteremben. A jó hangulatról a Spontán Együttes gondoskodik. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet. A belépő ára 4500 Ft/fő. Jelentkezési határidő: január 30.

Szeretettel várjuk gyülekezeti tagjainkat hétközi alkalmainkra is: a közös éneklésre vágyókat a dalárda  összejöveteleire; a fiatalokat hittanórára és gyermek-istentiszteletre.

Gyülekezetünk híreiről, eseményeiről az egyházközség  internetes honlapján is olvashatnak, melynek címe: reformatussarvar.hu. A facebook-on Sárvári Református Egyházközség néven találnak meg bennünket.

Megköszönjük egyháztagjaink adományait, illetve mindazokat a szolgálatokat, amelyeket Isten dicsőségére és egyházközségünk épülésére elvégeztek. Tisztelettel kérjük, hogy lehetőség szerint a továbbiakban is járuljanak hozzá gyülekezetünk fenntartásához az egyházfenntartói járulék befizetésével, mely az éves jövedelem 1%-a /Minimálbér esetén 11000 Ft az aktív keresőknek, 7500 Ft a nyugdíjasoknak/.

Sárvár, 2016. 12. 06.          Áldás, Békesség!

Dohi Zsolt                                                                                                             Szentgyörgyi László
gondnok                                                                                                                    lelkész


UA-71038029-1